Jørgen Iversen tilbyder ...

Kompetencer

Jeg påtager mig de fleste advokatopgaver, og hjælper mine klienter med at finde den rette specialist til de opgaver der kræver specifikke sagkundskaber, udenfor de felter, jeg normalt beskæftiger mig med:

Arbejds-/ansættelsesret
—herunder individuelle og kollektive forhold
Bestyrelsesarbejde
—i både virksomheder og fonde
Civile retssager
—først og fremmest om penge eller penges værdi
Erhvervsret
—også internationale forhold
Fast ejendom
—herunder rådgivning i projekter og til ejerforeninger
Erhvervsleje
—produktion, butik, kontor, jord og forpagtning
Fiskeriets retsforhold
—herunder køb og salg af fartøjer
Intellectual property
—herunder markedsføringsret, varemærkeret, forretningskendetegn og ophavsret
Selskabsret
—herunder virksomhedsoverdragelser og generationsskifte
Strafferet og skattestrafferet

Curriculum Vitae

Jørgen Iversen (H)

Jeg er født i 1963, har en nysproglig studentereksamen, er cand.jur. fra Århus Universitet, og har arbejdet hos advokatfirmaer i Øst- og Sønderjylland før jeg i 2001 kom til DAHL i Varde/Esbjerg.

Jeg fik møderet for landsretterne (L) i 2000 og møderet for Højesteret (H) i 2005. I 2003 blev jeg såkaldt beneficeret advokat.
Siden 2008 har jeg drevet selvstændig advokatvirksomhed.

Jeg er formand for en række virksomhedsbestyrelser og for bestyrelserne for Erhvervssamvirke Vest og Holmsland Klit Turistforening. Desuden er jeg medlem af Danske Advokaters repræsentantskab.

Iversen Advokatfirma  
+45 87 53 81 81

Christian Estrup 2022